Klimahandling nå! Redux

Denne resolusjonen startet som et helhetlig endringsforslag til Venstrealliansens resolusjon «Klimahandling nå!» som ble levert på møte i studentparlamentet 12/4-2012. Jeg har skrevet den om så intensjonen (at vi må ta grep for å redde miljøet) er bevart, men gjort om måten å nå målet på så det skal la seg implementere på UiO. Resolusjonen ble vedtatt på Handlingsplansseminaret lørdag 25/8-2012

Klimahandling nå! Redux

Universitetet i Oslo er en stor institusjon som sitter på mye kompetanse som er relevant for å gjøre klimakutt i Norge. Det er viktig at UiO blir sitt samfunnsansvar bevisst. UiO må komme på banen og gjøre sin del for at resten av Norge skal bli mer miljøvennlig.

Klimatoppmøtet i Durban ga ikke verden den avtalen som trengs for å stanse de menneskeskapte klimaendringene. Det haster å få til en rettferdig, ambisiøs og bindende klimaavtale. Veikartet som ble tegnet i Durban innebærer et farlig hvileskjær, da en ny avtale ikke ventes å være ferdig før etter 2020. Nå er det desto viktigere at enkeltland går foran. Skal Norge være et foregangsland og ha troverdighet i klimaforhandlingene, må det vises til klimakutt på hjemmebane.

I følge FNs klimapanel må de rike landene kutte sine klimagassutslipp med opp mot 40 prosent innen 2020, for å unngå en oppvarming av jorden på over to grader. Samtidig må utslippsveksten i utviklingsland gå saktere enn prognosene i dag viser.

Som Norges største universitet har Universitetet et helt særegent samfunnsansvar. Dette ansvaret består av flere deler: UiO har et ansvar for å bidra med kompetanse og refleksjon i samfunnet, og UiO har også et ansvar for å være i forkant og ta initiativ når vi ser at noe kan gjøres bedre. UiO har et ansvar for at det blir gjennomført tiltak for å gjøre Norge og resten av verden mer miljøvennlig.

  • UiO må ta ordet i samfunnsdebatten, og bidra med den kompetansen vi sitter på, ved å belyse problemer og komme med løsninger.

  • UiO må prioritere grønn forskning, og sørge for at den grønne forskningen blir kommunisert til og tatt i bruk av resten av samfunnet.

  • UiO må implementere miljøvennlige tiltak på campus, både for å bli grønnere selv, men også for å demonstrere og prøve ut tiltakene.

Det er hensiktsmessig om de løsningene man kommer med lett kan implementeres i fattige land.