Om dette hadde vært kjemisk institutt …

«Om dette hadde vært kjemisk institutt hadde du risikert liv og helse ved å gå inn i dette rommet!»

I dag har vi vært rundt på campus og hengt opp plakater for å simulere hvordan det er på kjemisk institutt. Lurer du på hvordan det hadde vært å studere kjemi? Nå kan du finne det ut!

Vi trenger et nytt bygg for Life Science på UiO!

Chloe skrev om hvorfor vi trenger et nytt Life Science bygg før jul