Styringsdokumenter

Realistlista har noen dokumenter vi styrer etter. De øverste er vedtektene våre, sist vedtatt på allmøtet høsten 2012. Under disse har vi politiske dokumenter vedtatt på allmøter.

Allmøtet våren 2015
Grunndokument

Allmøtet høsten 2012
Sakspapirer og referat

Legg igjen en kommentar