Studentenes innflytelse og påvirkningskraft på UiO

De første par ukene som ny student på UiO får du mye informasjon slengt i trynet. I de fleste tilfeller for mye. Det blir derfor vanskelig å få oversikt over hvordan ting fungerer, og hvor man skal gå dersom man lurer på forskjellige ting. Jeg skal ikke prøve meg på å gi deg en full oversikt, for det har jeg ikke selv etter 2 år på blindern, MEN jeg skal prøve å gi et lite bilde på hvordan studentene selv kan jobbe for å bedre sin egen studiehverdag.

Ulike nivåer

Det er mange nivåer du kan engasjere deg på, alt fra fagutvalg til Studentparlament og Velferdsting. Felles for de alle er at studentene som er engasjert i de forskjellige utvalgene jobber for at nettopp du skal ha det litt kulere som student på UiO.

Fagutvalg

Et fagutvalg er et studentorgan ved et institutt på UiO, og fungerer som bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig. Eksempler på matnat kan være Matematisk Fagutvalg, Kjemisk Fagutvalg og Fagutvalget ved Institutt for Informatikk. Felles for disse utvalgene er at de jobber med lokale saker, som for eksempel lesesalplasser og tildeling av de, valg av studenter til instituttstyrene og lignende.

Studentutvalg

Hvert fakultet har et studentutvalg som fungerer som et talerør for studentene på hele fakultetet. På matnat har vi MNSU (Matematisk-Naturvitenskapelig studentutvalg), som har kontorer i første etasje i Vilhelm Bjerknes (VB) hus. MNSU jobber bl.a. med faglige og studentsosiale arrangement, valg av studenter til instituttstyret, administrering av bokskapene på VB og mye mer.

Mer om MNSU

Studentparlamentet på UiO

Mens de tidligere nevnte råd og utvalg jobber lokalt, så jobber Studentparlamentet for studentene på hele UiO. I parlamentet sitter det 36 studenter som er valgt inn etter et valg på vårsemesteret der ulike lister stiller til valg. Listene og selve valget til studentparlamentet kan sammenlignes med de politiske partiene og valgordningen de har, og det er en av grunnene til at de engasjerte studentene her kalles studentpolitikere.

Politikk, altså?

Betegnelsen studentpolitikk har både positive og negative ting ved seg: Positivt ved at man føler man gjør en viktig jobb, og har innflytelse. Negativt ved at man som politiker lyver, er pr-kåt og hele tiden lover alle alt. Hva som er sant kan jo variere, men oppgaven til de som sitter i studentparlamentet er hele tiden den samme: Studentparlamentet(SP) skal engasjere studentene til å kjempe for å bedre sitt faglige tilbud og sin studiehverdag.

I tillegg til at studentparlamentet består av 36 studenter så har de et arbeidsutvalg bestående av 5. Disse velges på studentparlamentets første møte, og sitter et år som heltidstillitsvalgte for studentparlamentet. Det er disse som er ansvarlige for å utføre politikken og oppgavene studentparlamentet gir de, og de deler kontorer med bl.a. arbeidsutvalget i Velferdstinget på Villa Eika.

Mer om Studentparlamentet ved UiO

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Som student på UiO har du en del velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Du har tilbud om studentboliger, leger, bokhandel, spisesteder, treningssenter og mer. Felles for disse er at det er studentene som styrer hvordan disse tilbudene fungerer, og det gjør vi gjennom Velferdstinget.

For å få best mulig tilbud til studentene så er nå 26 skoler med i SiO, med UiO som den største institusjonen. Det gjør at UiO med sine 17 representanter har flest studenter i Velferdstinget. Totalt sitter det 37 studenter fra de 26 skolene i Velferdstinget.

Velferdstingets oppgave er å jobbe for å forbedre og bevare velferdstilbudene du har som student. Vi i velferdstinget driver lobby mot politikere for å få flere studentboliger, vi velger flertallet i hovedstyret i SiO, personer til ulike styrer i SiO, og mye mer for å sørge for at SiO leverer tilbud som matcher studentenes ønsker.

Mer om Velferdstinget i Oslo og Akershus