Hva vi vil

Vi i Realistlista kommer til å fortsette å kjempe for konkrete saker som berører studenter på hele universitetet. Vi er dyktige tillitsvalgte som får gjennomslag!

2018 – 2019

Denne perioden ønsker vi å prioritere tre saker:

 • Ryddig gjennomføring av digital eksamen
 • Variert undervisning
 • Hyggeligere campus

Vi krever ryddig gjennomføring av digital eksamen!

UiO har høye ambisjoner for digitalisering, og det er bra. Det er imidlertid viktig å sikre at overgangen gjøres på en god måte. Digitalisering for digitaliseringens skyld er ikke veien å gå! Alle eksamensoppgaver må være egnede for eksamensformen, eksamensvaktene må få god opplæring, og det må være gode systemer for studenter som har rett på tilrettelegging av eksamen. Målet med å innføre digital eksamen kan ikke bare være å gjøre livet lettere for UiOs mange administrativt ansatte  det må også gagne studentene.

Undervisning som virker

Stølen og Mo har lovet oss bedre kvalitet i undervisningen. Realistlista skal jobbe for at det løftet holdes. Vi krever gratis feltkurs, laboratoriekurs og praksis allerede fra første studieår. Det er viktig med varierte undervisningsformer som hjelper studentene å ta informerte valg. Alle undervisere må ha god pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse, og undervisning skal fagfellevurderes.

Hyggeligere campus

Det er mange måter å fremme trivsel på. Realistlista vil jobbe for at studenter skal trives på campus. Vi vil ha tilgjengelige luftehager, beplantning som fremmer biodiversitet, bedre kildesortering, og gangfelt i trafikkerte kryss. Det må bli lettere å finne frem til bygg og rom ved å ta i bruk bedre kartløsninger og innføre åpne kalendere for alle rom.

Utover dette kommer vi selvsagt til å følge opp arbeidet med å forbedre rutiner for utveksling, fadderuke og studentmedvirkning, som var prioriterte saker i 2017-2018. Det tar ofte tid å se resultater av politikk, og vi vet at vi må fortsette å fremme saker over flere perioder for å sikre gjennomslag.

Velferdssaker

I 2018 er våre prioriteringer inn i Velferdstinget

 • Flere bysykler nær campus
 • Bedre serveringstilbud etter kl 15
 • Flere gruppetimer i helgene

Bysykler nær campus

I 2016 ble det klart at bysykler kom til UiO. De er flittig brukt av studenter og ansatte, og alt tyder på at det er rom for flere. Derfor ønsker Realistlsita bysykler ved flere steder nær campus. Særlig ser vi Vestgrensa studentby med Domus Athletica som er gunstig sted å plassere dem.

Uten mat og drikke, duger studenten ikke

For at studenter skal komme seg gjennom en dag med forelesninger, kollokvier, lesing, oppgaveskriving, sosiale aktiviteter og  foreningsaktivitet, er man avhengig av et godt serveringstilbud på campus. Dette gjelder også etter klokken 15, og i helger. Derfor mener Realistlista at SiO må tilpasse åpningstidene til sine serveringsteder slik at studenter har mulighet til å bruke campus større deler av dagen – og i helgene i pressperioder.

Yoga til folket!

SiO Athletica tilbyr mange gruppetimer, men hovedvekten av disse ligger i ukedagene. I helgene er tilbudet langt dårligere. Vi mener at studentene må ha mulighet til å trene når de har fri, og at SiO Athletica må bli flinkere til å sette opp flere gruppetimer av de mest populære typene. Når like mange står på venteliste til en gruppetime som det er antall deltakere, er det på tide å gi studentene flere yogatimer.

I tillegg kommer vi selvsagt til å fortsette å jobbe for mer ordnede forhold for fremleie og samboere i SiOs boliger, mulighet til å søke på SiO-kollektiv som venner, og bedre og billigere kollektivtransport for studenter. Vi har blitt lovet at det kommer en eksempelkontrakt for fremleie opp på SiOs hjemmesider, at SiO skal åpne opp for at venner kan søke på dublettboliger sammen, og at man lettere skal kunne bo sammen med venner i kollektiv hos SiO.

Tidligere hjertesaker

For 2016 og 2017 var våre prioriterte saker:

 • Fokus på førsteårsstudenten
 • Sjef i eget studium
 • Utveksling på 1-2-3

I Velferdstinget var prioriteringene våre:

 • Kollektivt på studentenes premisser
 • La venner leie sammen
 • Bedre vegetarmat i SiOs kantiner

For 2015 og 2016 var våre prioriterte saker:

I Velferdstinget var prioriteringene våre:

 • Tilgjengelig SiO
 • Bedre rammevilkår for studentforeninger
 • Studentboliger man kan trives i

 

I tillegg til disse har vi et grunndokument der det står mer om hva Realistlista mener og har lyst til å få til.

Tidligere har vi bl.a. sørget for kildesortering på UiO, å redusere ventetiden hos SiOs psykiske helsetjenester kraftig, for at SiO Foreninger opprettet en felles kulturkalender, at det ble lyst mellom Vestgrensa og Ole Johan Dahls Hus, vi har jobbet for nytt «Life Science»-bygg, vi har jobbet for at ikke-realister også skal få studert realfag, og for at det skal bli bygget flere studentboliger.

Legg igjen en kommentar