Hva vi vil

Realistlistas toppkandidater: Julie Sørlie Paus-Knudsen, Kristian Tuv og Anja Maria Aardal

Vi i Realistlista kommer til å fortsette å kjempe for konkrete saker som berører studenter på hele universitetet. Vi er dyktige tillitsvalgte som får gjennomslag!

For 2015 og 2016 har vi valgt å prioritere tre saker:

Psykisk helse

Det skal være utfordrende å studere, men utfordringene skal være faglige. Hver femte student opplever alvorlige psykiske plager – det er for mange. Realistlista skal kjempe for at SiO prioriterer psykisk helse slik at det blir enklere å få hjelp. UiO må også tilrettelegge bedre for at studenter som er syke kan fortsette å studere. Derfor vil vi gjøre det mulig for syke studenter å stille først i køen for å velge kollokvie- og gruppeundervisning.

#digitaliser!

Realistlista ønsker en bred digital satsing. Det innebærer gjennomgående digitalisering av pensum, undervisning, eksamen og det administrative rundt studiene. Vi vil at alt undervisningsmateriell skal ligge åpent tilgjengelig på emnesidene, det krever et større fokus på opphavsrettigheter. Realistlista vil ikke ha hele universitetet inn på én digital plattform, vi vil heller at man velger den beste løsningen på hver digitale utfordring og utvikler løsninger for at disse skal fungere sømløst.

Miljøvennlig UiO

Som Norges viktigste utdanningsinstitusjon er det essensielt at UiO går i bresjen og tar samfunnsansvar innen klima og miljø. I dag er store deler av UiOs kapital plassert i fond, og flere av disse fondene er tungt inne i olje- og offshoreselskaper. I følge UiOs egen grønne strategi, skal universitetet ta et tydeligere ansvar for å møte utfordringene verden står overfor. UiO må starte med å gi fondsforvalteren klare retningslinjer slik at det ikke er mulig å investere i oljeselskaper. I tillegg må UiOs sentrale strategiske midler rettes inn mot forskning på miljøvennlige energikilder, fremfor forskning på fossilt brennstoff.

I tillegg til disse tre hjertesakene har vi et grunndokument der det står mer om hva Realistlista mener og har lyst til å få til.

Tidligere har vi bl.a. sørget for at det ble lyst mellom Vestgrensa og Ole Johan Dahls Hus, vi har jobbet for nytt «Life Science»-bygg, vi har jobbet for at ikke-realister også skal få studert realfag, og for at det skal bli bygget flere studentboliger.

Legg igjen en kommentar