Handlingsplanseminaret

Oppdatering 22/8-2012: Her kan du finne forslag til Handlingsplan og Politisk platform for 2012

Handlingsplanseminaret er det første møtet Studentparlamentet avholder etter at de har konstituert seg selv. Der vedtar man de dokumentene og planene som parlamentet skal følge gjennom året. Det er også et sted der medlemmene av parlamentet får møte hverandre utenfor møterommet.

I begynnelsen av perioden sin har studentparlamentet et møte der de vedtar grunndokumentene — planene parlamentet skal styre etter — for den neste perioden. De viktigste planene er politisk plattform — et dokument som forteller hva parlamentet mener, og handlingsplanen, som er en liste over konkrete ting parlamentet skal få til.

Politisk plattform er et dokument på et par sider der studentparlamentet forteller hva de mener om mer eller mindre alt. De prøver, i hvert fall. Teksten er ganske generell, og det er meningen at den skal være et verktøy som for eksempel Arbeidsutvalget kan bruke om media spør hva studentparlamentet mener om en sak.

Handlingsplanen er en liste over spesifikke ting som studentparlamentet skal gjennomføre i løpet av den neste perioden. Der står det for eksempel hvor mange studentboliger man må ha, hvilken kompetanse forelesere må ha, og andre ting som studentene mener UiO må gjøre.

Både politisk plattform og handlingsplanen utarbeides vanligvis ved at arbeidsutvalget skriver et forslag, som listene i parlamentet kommer med endringer til. Alle endringene samles sammen og gis til en redaksjonskomité, som etterhvert låser seg inne på et lite rom med en PC og en flaske vin, og frantisk prøver å bli ferdige med å sortere og vurdere forslagene før møtet begynner dagen etter.

I tillegg til å vedta grunndokumenter tar man gjerne også opp noen aktuelle saker i løpet av seminaret, for eksempel innsendte resolusjoner. Husk at alle semesterregistrerte studenter ved UiO kan sende inn saker til studentparlamentet.

En annen side ved handlingsplanseminaret er det sosiale: det er mange nye, som ikke kjenner så mange utenfor sin egen liste, som får mulighet til å bli kjent med nye mennesker. I løpet av seminaret arrangeres det blant annet bli-kjent-leker, middag, og eh… andre muligheter for de nye til å bli bedre kjent.

Handlingsplanseminaret er i år 24. – 25. august.

Vi har allerede sendt inn en resolusjon: Klimahandling nå! Redux. Den handler om hva UiO bør gjøre for miljøet.

Her finner du handlingsplanen og politisk plattform fra i fjor, om du er nysgjerrig på hvordan de egentlig ser ut.