Gangfelt i Moltke Moes vei

Krysset mellom Moltke Moes vei og Blindernveien er uoversiktlig og farlig. Det er veldig mange studenter som krysser veien der, og det har vært flere nestenulykker. Derfor vil vi i Realistlista ha et gangfelt over Blindernveien!

Vi har tegnet opp et midlertidig et med kritt, men vi håper at vi kan få et mer permanent gangfelt i fremtiden.