Et nytt Life Science-bygg

På sist årsmøte vedtok Realistlista å ha et nytt kjemi- og farmasibygg som en av tre toppsaker til studentvalget 2012. Vi holder løftene våre.

På forrige Studentparlamentsmøtet diskuterte Studentparlamentet hvilke prioriteringer skal komme fra studentene til neste års statsbudsjett. Alle seks representanter til Realistlista kjempet for å få inn nytt Life Sciences bygg som hovedprioritet for neste år. Det ble til slutt vedtatt som prioritering nummer 1 fra studentene. Dette er virkelig en seier for Realistlista.

Hvorfor er et nytt Life Science-bygg så viktig?
Det er i dag helsefarlig å studere ved farmasi og kjemi. Farmasi er det eldste bygget på Blindern, og ble bygget på begynnelsen av 1930-tallet. Kjemi sto ferdig i 1966. Kjemi og farmasi er laboratoriefag, og det er uforsvarlig å jobbe i vilkårene som er nå. Dette handler om helse, miljø og sikkerhet for våre studenter og ansatte.

Hvorfor prioritere denne saken i 2013?
Vi som studenter er kanskje kun en kort periode ved Universitetet i Oslo, og det er nok en stund til Life Science bygget vil stå ferdig i Gaustadbekkdalen. De fleste av oss vil da ha kommet videre i arbeidslivet langt unna fra studentpolitikken og Universitetet i Oslo. Det tar derimot lang tid å bygge et nytt bygg, og for å kunne komme i gang trenger man penger. Hvis vi får bevilgninger i 2013 kan det hende at Life Sciences bygget står klart tidligst i 2018. Flere deler av kjemibygget har blitt stengt av det siste året, og det er nok snakk om kort tid før de stenger av hele bygget. Derfor haster det virkelig å få i gang prosjektet.

Hvorfor ikke bare pusse opp kjemi og farmasi?
Dette er et prosjekt som har pågått i flere år nå. Finansdepartementet har gått nøye gjennom alle alternativene. De kom fram til at å pusse opp ville koste langt mer enn å bygge helt nytt. Dessuten vil et nytt bygg gi oss muligheten til å tenke nytt, spesielt med tanke på tverrfaglighet og innovasjon.