#studentvalget2015 er i gang!

generisk_medskilt_valginfo_superwide

Årets Studentparlamentsvalg har åpnet, og nå har du mulighet til å bestemme hvem som skal jobbe for studentenes beste det neste året. Logg deg inn på valg.uio.no og velg hvem du vil at skal representere deg.

Vi kommer til å stå på stands på Blindern og være med i debatter hele uka, om det er noe du lurer på er det bare å huke tak i en av oss og spørre!

Du kan lese hva vi i Realistlista vil på denne siden. I tillegg finner du mer info på oversikten til studentparlamentet: sp.uio.no/valg.

Godt valg!

Husk å stemme i studentparlamentsvalget!

Nå er det en dag igjen av studentparlamentsvalget ved UiO. Om du vil ha noe å si på ha som skjer i Studentparlamentet og Velferdstinget det neste året, er det viktig at du stemmer!

Realistlista er en av listene som stiller til valg på UiO. Vi har tre hjertesaker vi vil jobbe for om vi blir valgt:

  • Åpen og tilgjengelig undervisning på UiO
  • Bedre bomiljø i studentboligene
  • Prøveforelesning ved faste vitenskapelige ansettelser

Du kan lese mer om ha vil vil her.

Du stemmer ved å gå inn på valg.uio.no.

Om du ikke har funnet ut hvem du vil stemme på helt enda kan du komme på Studentparlamentets valgdebatt på U1 i dag klokken 17.00! (det finnes en facebook-event her.) I tillegg kan du lese litt mer om valget på valgsidene til Studentparlamentet.

Godt valg!

Realfag for ikke-realister på UiO!

Er du en filosofi-, språk- eller statsvitenskapsstudent som er glad i ting som bobler, smeller eller skifter farge? Nå kan du snart melde deg opp i faget «KJM1001 – En innføring i kjemi» på kjemisk institutt på MatNat.

I valget i fjor lovte vi at vi skulle jobbe for at det skulle bli lettere å ta realfag for ikke realister. Nå er KJM1001 snart blitt det første faget i det vi håper blir en lang rekke realfag som er åpne for ikke-realister.

Vi i Realistlista får gjennomslag for sakene våre, og realiserer din gode studenthverdag! Gå inn på valg.uio.no og stem på oss i studenparlamentsvalget!

Om dette hadde vært kjemisk institutt …

«Om dette hadde vært kjemisk institutt hadde du risikert liv og helse ved å gå inn i dette rommet!»

I dag har vi vært rundt på campus og hengt opp plakater for å simulere hvordan det er på kjemisk institutt. Lurer du på hvordan det hadde vært å studere kjemi? Nå kan du finne det ut!

Vi trenger et nytt bygg for Life Science på UiO!

Chloe skrev om hvorfor vi trenger et nytt Life Science bygg før jul

Handlingsplanseminaret

Oppdatering 22/8-2012: Her kan du finne forslag til Handlingsplan og Politisk platform for 2012

Handlingsplanseminaret er det første møtet Studentparlamentet avholder etter at de har konstituert seg selv. Der vedtar man de dokumentene og planene som parlamentet skal følge gjennom året. Det er også et sted der medlemmene av parlamentet får møte hverandre utenfor møterommet.

I begynnelsen av perioden sin har studentparlamentet et møte der de vedtar grunndokumentene — planene parlamentet skal styre etter — for den neste perioden. De viktigste planene er politisk plattform — et dokument som forteller hva parlamentet mener, og handlingsplanen, som er en liste over konkrete ting parlamentet skal få til.

Politisk plattform er et dokument på et par sider der studentparlamentet forteller hva de mener om mer eller mindre alt. De prøver, i hvert fall. Teksten er ganske generell, og det er meningen at den skal være et verktøy som for eksempel Arbeidsutvalget kan bruke om media spør hva studentparlamentet mener om en sak.

Handlingsplanen er en liste over spesifikke ting som studentparlamentet skal gjennomføre i løpet av den neste perioden. Der står det for eksempel hvor mange studentboliger man må ha, hvilken kompetanse forelesere må ha, og andre ting som studentene mener UiO må gjøre.

Både politisk plattform og handlingsplanen utarbeides vanligvis ved at arbeidsutvalget skriver et forslag, som listene i parlamentet kommer med endringer til. Alle endringene samles sammen og gis til en redaksjonskomité, som etterhvert låser seg inne på et lite rom med en PC og en flaske vin, og frantisk prøver å bli ferdige med å sortere og vurdere forslagene før møtet begynner dagen etter.

I tillegg til å vedta grunndokumenter tar man gjerne også opp noen aktuelle saker i løpet av seminaret, for eksempel innsendte resolusjoner. Husk at alle semesterregistrerte studenter ved UiO kan sende inn saker til studentparlamentet.

En annen side ved handlingsplanseminaret er det sosiale: det er mange nye, som ikke kjenner så mange utenfor sin egen liste, som får mulighet til å bli kjent med nye mennesker. I løpet av seminaret arrangeres det blant annet bli-kjent-leker, middag, og eh… andre muligheter for de nye til å bli bedre kjent.

Handlingsplanseminaret er i år 24. – 25. august.

Vi har allerede sendt inn en resolusjon: Klimahandling nå! Redux. Den handler om hva UiO bør gjøre for miljøet.

Her finner du handlingsplanen og politisk plattform fra i fjor, om du er nysgjerrig på hvordan de egentlig ser ut.

Klimahandling nå! Redux

Denne resolusjonen startet som et helhetlig endringsforslag til Venstrealliansens resolusjon «Klimahandling nå!» som ble levert på møte i studentparlamentet 12/4-2012. Jeg har skrevet den om så intensjonen (at vi må ta grep for å redde miljøet) er bevart, men gjort om måten å nå målet på så det skal la seg implementere på UiO. Resolusjonen ble vedtatt på Handlingsplansseminaret lørdag 25/8-2012

Klimahandling nå! Redux

Universitetet i Oslo er en stor institusjon som sitter på mye kompetanse som er relevant for å gjøre klimakutt i Norge. Det er viktig at UiO blir sitt samfunnsansvar bevisst. UiO må komme på banen og gjøre sin del for at resten av Norge skal bli mer miljøvennlig.

Klimatoppmøtet i Durban ga ikke verden den avtalen som trengs for å stanse de menneskeskapte klimaendringene. Det haster å få til en rettferdig, ambisiøs og bindende klimaavtale. Veikartet som ble tegnet i Durban innebærer et farlig hvileskjær, da en ny avtale ikke ventes å være ferdig før etter 2020. Nå er det desto viktigere at enkeltland går foran. Skal Norge være et foregangsland og ha troverdighet i klimaforhandlingene, må det vises til klimakutt på hjemmebane.

I følge FNs klimapanel må de rike landene kutte sine klimagassutslipp med opp mot 40 prosent innen 2020, for å unngå en oppvarming av jorden på over to grader. Samtidig må utslippsveksten i utviklingsland gå saktere enn prognosene i dag viser.

Som Norges største universitet har Universitetet et helt særegent samfunnsansvar. Dette ansvaret består av flere deler: UiO har et ansvar for å bidra med kompetanse og refleksjon i samfunnet, og UiO har også et ansvar for å være i forkant og ta initiativ når vi ser at noe kan gjøres bedre. UiO har et ansvar for at det blir gjennomført tiltak for å gjøre Norge og resten av verden mer miljøvennlig.

  • UiO må ta ordet i samfunnsdebatten, og bidra med den kompetansen vi sitter på, ved å belyse problemer og komme med løsninger.

  • UiO må prioritere grønn forskning, og sørge for at den grønne forskningen blir kommunisert til og tatt i bruk av resten av samfunnet.

  • UiO må implementere miljøvennlige tiltak på campus, både for å bli grønnere selv, men også for å demonstrere og prøve ut tiltakene.

Det er hensiktsmessig om de løsningene man kommer med lett kan implementeres i fattige land.