Allmøte i Realistlista 24. februar 2016

Det blir allmøte i Realistlista onsdag 24. februar 2016 kl. 17:15 i Nucleus, Kristine Bonnevies hus.

Allmøtet er listas høyeste organ og holdes før valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Facebook-arrangement finner du her.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av ordstyrer og referent
Sak 3: Informasjon om Realistlista og Studentparlamentet
Sak 4: Kampsaker i året som har gått
Sak 5: Kampsaker for Realistlista i 2015-2016
Sak 6: Politisk grunndokument
Sak 7: Politiske prioriteringer til valgbilaget
Sak 8: Valg av liste til Studentvalget 2015
Sak 9: Rekneskap for 2015
Sak 10: Revidert budsjett for 2016
Sak 11: Vedtektsendringer
Sak 12: Eventuelt

Innkomne vedtektsendringsforslag:
Gjennomgående:
Fra: «medlemsskap»
Til: «medlemskap»

$1 Navn og formål:
Fra: «[…] fremme sakene til studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, organisasjoner og nasjonale myndigheter.»
Til: «[…] fremme sakene til studentene ved Universitetet i Oslo overfor universitetet selv, organisasjoner og nasjonale myndigheter.»

$5 Styre:
Fra: «Styret i Realistlista består av leder og økonomiansvarlig, som velges ved særskilt valg.»
Til: «Styret i Realistlista består av leder, økonomiansvarlig og PR-ansvarlig, som velges ved særskilt valg. Styret velges på høstallmøtet for en periode på ett år, med suppleringsvalg på vårallmøtet.»​

Det blir møtemat. Vel møtt!

Mvh
Vebjørn og Anja